> GIỚI THIỆU
 
 

TẦM NHÌN: Trở thành Tập đoàn truyền thông đa phương tiện dẫn đầu ngành.


GIÁ TRỊ CỐT LÕI:


 GIÁ TRỊ 

ĐỊNH NGHĨA

TRÁCH NHIỆM

 

Trách nhiệm với bản thân và người khác. Có kế hoạch và nỗ lực đạt được mục tiêu công việc tốt nhất và trong thời gian sớm nhất có thể.

 

CHUYÊN NGHIỆP

 

Làm việc với những chuẩn mực rõ ràng. Giao tiếp, tương tác kịp thời với các bên liên quan để đảm bảo kết quả chung được hoàn thành.

 

CHÍNH TRỰC

 

Liêm chính và thành thật với chính bản thân, công việc và những giá trị của tổ chức.

 

SÁNG TẠO

 

Chủ động sáng tạo, tìm tòi, học hỏi và chủ động đổi mới, mang lại những giá trị mới mẻ, độc đáo cho thị trường và khách hàng.

 

HỢP TÁC

 

Có tinh thần nhiệt tình và hành động thiết thực để hỗ trợ nhau cùng đạt được mục tiêu công việc với khách hàng/đồng nghiệp/đối tác.

 

HƯỚNG ĐẾN KHÁCH HÀNG

 

Lấy khách hàng (đối tác và khán giả) và cổ đông làm trọng tâm trong mọi hoạt động. Nỗ lực tìm hiểu để định hướng nhu cầu khách hàng và cổ đông.

 

   

  

    

   

  

   


Bản quyền Tập đoàn Quốc tế Truyền thông IMC.