> GIỚI THIỆU
 
 

Các đơn vị thành viên trực thuộc IMC

  1. Kênh truyền hình giải trí tổng hợp TodayTV.
  2. Kênh truyền hình YouTV
  3. Công ty Cổ phần Quảng cáo Truyền thông Anh Minh (AMI)
  4. Tạp chí Thế Giới Điện Ảnh
  5. M.PLEX Studios & Theatre
  6. Adtec Solutions
  7. Today Plus - Giải Trí Chỉ Bằng Một Chạm
Bản quyền Tập đoàn Quốc tế Truyền thông IMC.